برداشت محصول نیشکر

محصول نیشکر در روستای سیف کتی از توابع شهرستان قائمشهربرداشت ميشود روستاهایی از قبیل سید ابوصالح، سیف کتی و کرچنگ از جمله روستاهای شهرستان است که سطح زیر کشت نیشکر دارند. ١٨روستای قائمشهر دارای ٧٠ هکتار زیر کشت نیشکر است، ۶۵درصد زیر کشت نیشکر استان را روستاهای قائمشهر تشکیل می دهد.

  • عکاس: ياسر نتاج

امانت داری و اخلاق مداری.

محتوای این سایت با ذکر منبع و تحت شرایط مجوز کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی قابل استفاده است.

Content by this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.